Udostępniona przez Katedrę Lingwistyki Formalnej wyszukiwarka pozwala na wygodne przeszukiwanie tekstów w formacie DjVu. Wykorzystuje ona specjalnie zmodyfikowaną wersję systemu Poliqarp, stworzonego w Instytucie Podstaw Informatyki PAN i aktualnie rozwijanego na potrzeby Narodowego Korpusu Języka Polskiego; w konsekwencji składnia zapytań jest identyczna jak w korpusie narodowym. Modyfikacji systemu dokonał Jakub Wilk, który również skonwertował większość udostępnianych tekstów na format wymagany przez system. Koncepcję wykorzystania wyszukiwarki Poliqarp do tekstów w formacie DjVu sformułował Janusz S. Bień. Była ona prezentowana m.in. w publikacji „Dygitalizacja i komputeryzacja słowników…”, a także w publikacjach angielskojęzycznych dostępnych w Bibliotece Cyfrowej KLF UW. Prace nad wyszukiwarką były finansowane przez grant MNiSzW nr N N519 384036 „Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych”.

Do 31 grudnia 2016 roku wyszukiwarka leksykograficzna udostępniana była na serwerach Katedry Lingwistyki Formalnej, od 1 stycznia 2017 roku wyszukiwarka jest utrzymywana przez Fundację Języka Polskiego i udostępniana na serwerze FJP.

Proszę zainstalować w swojej przeglądarce wtyczkę DjVu lub używać programu klienckiego djview for Poliqarp. Można również włączyć opcję Eksperymentalne konkordancje graficzne. Jeśli widoczny jest fragment Nowych Aten (z korpusu IMPACT), to wtyczka DjVu działa poprawnie. Tym niemniej zalecanym sposobem korzystania z tej witryny jest używanie programu djview for Poliqarp.