Wykorzystywane przez wyszukiwarkę 35 tomów Słownika polszczyzny XVI wieku — obejmujących hasła od A do ROWNY — znajdują się w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, gdzie są sukcesywnie udostępniane od 2008 roku w formacie DjVu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych wersja 2.5.

Skanowanie tomów I-XXXII, a następnie optyczne rozpoznawanie znaków za pomocą za pomocą programu LizardTech DocumentExpress Professional 5.0, wykonali pracownicy biblioteki.

Tomy XXXIIIi XXXIV są „urodzone cyfrowo”; ich udostępnienie stanowi częściową realizację postulatów Janusza S. Bienia z 2 września 2008 r.; konwersję na format DjVu wykonał Jakub Wilk za pomocą programów pdf2djvu i minidjvu.

Od 14 lipca 2010 r. tomy XXXI i XXXII są również dostępne w wersji „urodzonej cyfrowo”, co stanowi częściową realizację postulatów Janusza S. Bienia z 6 maja 2008 r.; konwersję na format DjVu wykonał Jakub Wilk za pomocą programów pdf2djvu i minidjvu.

Niektóre urodzone cyfrowo tomy nie są przygotowane do wykorzystania z powodu braku pozytywnej reakcji na pismo z 26 listopada 2003 r. i stanowiska dyrekcji Instytutu Badań Literackich PAN przedstawionego w piśmie z 17 września 2008 r.

Tom XXXV jest pierwszym tomem przygotowanym z zamiarem udostępnienia go również w Internecie w celu spełnienia wymagania sponsora, tj. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Został on skonwertowany na format DjVu za pomocą programu pdf2djvu przez personel biblioteki. Niestety w tym wypadku taka postać nie jest optymalna - por. np. odpowiednie ustępy książki Krzysztofa Szafrana „Analiza i formalny opis struktury Słownika polszczyzny XVI wieku” i jej recenzji.

Wyniki optycznego rozpoznania znaków dla tomów I-XXXII oraz warstwę znakową tomów XXXI-XXXIV skonwertował na format korpusu Jakub Wilk. Tom XXXV skonwertował i dodał do korpusu Krzysztof Szafran.

Korpus ten liczy ok. 33 mln segmentów. Aktualnie dostępna jest wersja 6 korpusu z 20 marca 2012.

Wyszukiwanie może być ograniczone do konkretnych tomów za pomocą warunku meta, np. meta vol=i/X lub meta vol=I/X ogranicza wyszukiwanie do pierwszego tomu, natomiast meta orig=pdf ogranicza je do 5 tomów „urodzonych cyfrowo”.

Za pomocą warunku within wyszukiwanie może być ograniczone do sekcji, noszących umowne nazwy: front (tytularia itp.), intro (wstępy zawarte w I tomie), list (listy haseł na początku poszczególnych tomów), body (hasła), errata (erraty i uzupełnienia, ta sekcja zawiera się w body), back (końcowe strony tomu), inset (wkładki z wykazem źródeł i skrótów).