Korpus polszczyzny 1830-1918 został opracowany w latach 2013-2017 ramach grantu Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisownii (DEC-2012/07/B/HS2/00570), DEC-2012/07/B/HS2/00570; http://www.f19.uw.edu.pl.

Korpus został otagowany tagerem Concraft2, wykorzystującym analizator Morfeusz 2 ze słownikiem utworzonym na podstawie Korpusu polszczyzny 1830-1918.

Cytowanie korpusu: Bilińska et al. 2016: J. Bilińska, M. Derwojedowa, M. Kwiecień, W. Kieraś, Mikrokorpus polszczyzny 1830-1918, Komunikacja Specjalistyczna/Communication for Special Purposes…, 11/2016, s. 149-161. [RDF] [BiBTeX]