Proszę zainstalować w swojej przeglądarce wtyczkę DjVu lub używać programu klienckiego djview for Poliqarp. Można również włączyć opcję “Eksperymentalne konkordancje graficzne”.

Wstępna wersja retrodygitalizacji drugiego wydania słownika Lindego w formie dwuwarstwowego (teksty i skany) korpusu DjVu z indeksem i wyszukiwarką Poliqarp wykorzystującą dwupoziomowe wyrażenia regularne.

Aktualnie dostępna jest wersja 1 korpusu z 6 sierpnia 2010. Korpus ten liczy ok. 7 mln segmentów, odpowiadającym około 5000 stronom słownika.

Aktualnie rekomendowaną formą powoływania się w publikacjach naukowych na dygitalizację słownika i wyszukiwarkę jest cytowanie artykułu Skanowane teksty jako korpusy lub Efficient search in hidden text of large DjVu documents. Rekomendowaną formą powoływania się na indeks jest cytowanie referatu Elektroniczny indeks do słownika Lindego.

Zaleca się korzystanie z korpusu i indeksu za pomocą programu the djview4poliqarp Przy korzystaniu z przeglądarki WWW wskazane jest włączenie w Ustawieniach opcji Eksperymentalne konkordancje graficzne.

Skany wykonała Joanna A. Bilińska na skanerze Fujitsu fi-6130 przy użyciu oprogramowania Kofax VRS. OCR wykonał Janusz S. Bień stosując program FineReader 10 (język polski, pozostałe parametry domyślne) zapisując wyniki w formacie PDF/A z użyciem stratnej kompresji MRC. Konwersję na format DjVu wykonał Jakub Wilk, który skonwertował również wyniki OCR na format korpusu.

Wyszukiwanie może być ograniczone do konkretnych tomów za pomocą warunku within, n.p. within vol1,..., within vol6, within vol6part1 lub within vol6part2.

Warunek within może być używany do ograniczania wyszukiwania do następujących sekcji:

Stronę uaktualnił Janusz S. Bień we wrześniu 2014 r.